Informacje firmowe

DELPIA ENTERPRISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000414880, NIP: 1182078036, REGON: 146054540, o kapitale zakładowym w wysokości: 69 756 300,00 złotych.

Kontakt

ul. ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, nr 6, 00-582 WARSZAWA, POLSKA


Joanna Pietrzak
jpietrzak@delpia.pl

Monika Kaczmarska
mkaczmarska@delpia.pl